KONTAKT

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące emisji 0 Euro z serii ORŁY GÓRSKIEGO, skontaktuj się z Emitentem.

Emitentem banknotów jest Muzeum Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, będące Instytucją Kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego, NIP: 526-12-88-385.